Dr. sc. Liana Ritz

Oftalmolog

Dr. sc. Liana Ritz Mutevelić rođena je i školovana u Zagrebu gdje je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te specijalizirala oftalmologiju.

Magistrirala je s temom “Usporedna implantacija različitih vrsta intraokularnih leća” a doktorirala s temom “Evaluacija poremećaja funkcije oka nakon liječenja prijeloma orbite”.

Više od 30 godina bavi se kirurgijom prednjeg očnog segmenta, plastičnom i estetskom kirurgijom te nekirurškom estetikom lica!

Završila je poslijediplomske studije te brojne tečajeve, a kao renomirana i iskusna liječnica češto se poziva da drži predavanja u zemlji i inozemstvu.

Dugi niz godina radila je na očnom odjelu u KB Dubrava, gdje je vodila i privatnu ordinaciju. Više od deset godina radila je kao vanjska suradnica maksilofacijalne klinike na kojoj je i doktorirala. Trenutno vodi Polikliniku Ritz, te radi u privatnim ordinacijama u zemlji i inozemstvu.

Stalna je sudska vještakinja iz područja oftalmologije.

Članica je više sekcija HLZ-a.