Pravila nagradnog natječaja ”Svaki tjedan poklon jedan”

Pravila nagradnog natječaja ”Svaki tjedan poklon jedan”

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Svaki tjedan poklon jedan“ priređuje: Poliklinika dr Ritz, kranjčevižćeva 50 koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Svrha natječaja je promocija Organizatora i promocija proizvoda poliklinike dr Ritz,  a nagradni natječaj traje do 6.11.2020. u 18:00 sati na na društvenim mrežama Facebook i instagram.

Od sudionika se traži da zaprate profil poliklinike, tegiraju prijatelja u komentaru i  označe polikliniku i natječaj u svom storyu.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri  „Svaki tjedan poklin jedan“ iznosi 1.000,00 kn uključujući PDV, a čini ga:
•    jedan tretman mezoterapije bez igle

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Proglašenje dobitnika slijedi nakon završenog natječaja, petak 6.11.u 20 sati. dobitnici će biti objavljanu u komenmtaru objave obaviješteni putem privatne poruke. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnik ovog natječaja m,ora se javiti u polikliniku u roku od 7 dana kako bi dogovorio svoj termin provođenja tretmana. Ako dobitnik u roku od 7 dana ne kontaktira polikliniku radi dogovora oko tretmana nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA
Imena dobitnika bit će objavljena na fb i instagram stranici poliklinike dr Ritz

Članak 12: POREZI
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora.

Pravila o korištenju osobnih podataka
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „sv ki tjedan poklon jedan “ koji se održava od 3.11.2020. do 3.12.2020. u 18:00 h, kao sudionik i davatelj osobnih podataka, potvrđujete da ste stariji od 18 godina i izričito pristajete i slobodnom voljom ustupate podatke  (ime, prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona) polikklinici dr Ritz. sa sjedištem u Zagrebu, kranjčevićeva 50, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke poliklinika Ritz obrađivati u svrhu slanja nagrada i informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se od strane trgovačkog društva 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1 u periodu od 90 dana.

U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite polikliniku dr Ritz d.o.o. na adresu: info@dr-ritz.com  kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti, na način da nas kontaktirate na broj telefona +385 91 400 5432, elektroničkim putem na adresu: info@dr-ritz.com ili pisanim putem na adresu Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, uz napomenu „odjel marketinga“. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od polikinike DR-ritz u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor.

Odgovori