AKCIJA- 50% POPUSTA NA PREGLED ZA SIVU MRENU

AKCIJA- 50% POPUSTA NA PREGLED ZA SIVU MRENU

Samo u prosincu iskoristite 50% popsto popusta na kompletam pregled za sivu mrenu. Pregled uključuje i biometriju ukoliko se ukaže potreba.

Odgovori