liana ritz

Dr. sc. Liana Ritz Mutevelić rođena je i školovana u Zagrebu gdje diplomira na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i specijalizira oftalmologiju.

Magistrira s temom “Usporedni implantacija različitih vrsta intraokularnih leća” a doktorira s temom “Evaluacija poremećaja funkcije oka nakon liječenja prijeloma orbite”.

Preko 25 godina bavi se kirurgijom prednjeg očnog segmenta, plastičnom i estetskom kirurgijom te nekirurškom estetikom lica.

Poslijediplomske studije te brojne tečajeve završava a također i drži u zemlji i inozemstvu.

Dugi niz godina radila na očnom odjelu u KBD gdje je imala i privatnu ordinaciju. Više od deset godina je radila kao vanjski suradnik maksilofacijalne klinike na kojoj i doktorira. Sada vodi svoju polikliniku, a radi i u privatnim ordinacijama u zemlji i inozemstvu.

Stalni je sudski vještak iz područja oftalmologije.

Članica je više sekcija HLZ-a.